امروز یکشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

لیست خودروهای خارجی

طرح زمستان سرد ویژه فروش اقساطی خودروهای وارداتی

اعتبار تا تاریخ:۱۳۹۶/۱۲/۰۱

در حال حاضر بعلت قوانین جدید واردات، نوسانات ارز و بی ثباتی قیمت خودروها، شرکت تا اطلاع ثانویه شرایط فروش جدید ندارد.

با شرایط نقد و اقساط بانکی

نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
هیوندای النترا 2017 850,000,000 ندارد 150,343,750 78,890,625 43,164,063 31,255,208 25,300,781 21,728,125 سفارش فروش اقساطی هیوندای النترا مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد »
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
هیوندای سوناتا LFهیبرید 2017 1,075,000,000 ندارد 190,140,625 99,773,438 54,589,844 39,528,646 31,998,047 27,479,688 سفارش فروش اقساطی هیوندای سوناتا LF هیبرید مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
هیوندای توسان 2017 1,200,000,000 ندارد 212,250,000 111,375,000 60,937,500 32,174,479 35,718,750 30,675,000 سفارش فروش اقساطی هیوندای توسان مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
هیوندای سانتافه 2017 1,375,000,000 ندارد 243,203,125 127,617,188 69,824,219 50,559,896 40,927,734 35,148,438 سفارش فروش اقساطی هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
کیا ریو هاچ بک 5 2017 610,000,000 ندارد 107,893,750 56,615,625 30,976,563 22,430,208 18,157,031 15,593,125 سفارش فروش اقساطی کیا ریو هاچ بک۵ مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
کیا سراتو 2017 850,000,000 ندارد 150,343,750 78,890,625 43,164,063 31,255,208 25,300,781 21,728,125 سفارش فروش اقساطی کیا سراتو مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
کیا اپتیما 2017 1,275,000,000 ندارد 225,515,625 118,335,938 64,746,094 46,882,813 37,951,172 32,592,188 سفارش فروش اقساطی کیا اپتیما مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
کیا سورنتو 2017 1,525,000,000 ندارد 269,734,375 141,539,063 77,441,406 56,075,521 45,392,578 38,982,813 سفارش فروش اقساطی کیا سورنتو مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
تویوتا پریوس 2017 900,000,000 ندارد 159,187,500 83,531,250 45,703,125 33,093,750 26,789,063 23,006,250 سفارش فروش اقساطی تویوتا پریوس مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
تویوتا C-HR 2017 1,400,000,000 ندارد 247,625,000 129,937,500 71,093,750 51,479,167 41,671,875 35,787,500 سفارش فروش اقساطی تویوتا C-HR مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
تویوتا راو 4 2017 1,425,000,000 ندارد 252,046,875 132,257,813 72,363,281 52,398,438 42,416,016 36,426,563 سفارش فروش اقساطی تویوتا راو ۴ مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
لکسوس RX 200t 2017 3,425,000,000 ندارد 605,796,875 317,882,813 173,925,781 125,940,104 101,947,266 87,551,563 سفارش فروش اقساطی لکسوسRX200T مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
لکسوس NX200 عمان 2017 2,650,000,000 ندارد 468,718,750 245,953,125 134,570,313 97,442,708 78,878,906 67,740,625 سفارش فروش اقساطی لکسوسNX200 مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
لکسوس NX300h هیبرید 2017 2,425,000,000 ندارد 428,921,875 225,070,313 123,144,531 89,169,271 72,181,641 61,989,063 سفارش فروش اقساطی لکسوسNX300H هیبرید مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
نیسان جوک اسکای پک 2017 725,000,000 ندارد 128,234,375 67,289,063 36,816,406 26,658,854 21,580,078 18,532,813 سفارش فروش اقساطی نیسان جوک اسکای پک مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 825,000,000 ندارد 145,921,875 76,570,313 41,894,531 30,335,938 24,556,641 21,089,063 سفارش فروش اقساطی نیسان جوک پلاتینیوم مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
نیسان جوک اسپورت 2017 890,000,000 ندارد 157,418,750 82,603,125 45,195,313 32,726,042 26,491,406 22,750,625 سفارش فروش اقساطی نیسان جوک اسپورت مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
نیسان ایکس تریل 2017 1,275,000,000 ندارد 225,515,625 118,335,938 64,746,094 46,882,813 37,951,172 32,592,188 سفارش فروش اقساطی نیسان ایکس تریل مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
میتسوبیشی لنسر 2017 695,000,000 ندارد 122,928,125 64,504,688 35,292,969 25,555,729 20,687,109 17,765,938 سفارش فروش اقساطی میتسوبیشی لنسر مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
میتسوبیشی اوتلندر 2017 1,225,000,000 ندارد 216,671,875 113,695,313 62,207,031 45,044,271 36,462,891 31,314,063 سفارش فروش اقساطی میتسوبیشی اوتلندر مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
میتسوبیشی ASX 2017 930,000,000 ندارد 164,493,750 86,315,625 47,226,563 34,196,875 27,682,031 23,773,125 سفارش فروش اقساطی میتسوبیشی ASX مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
پورشه باکستر S 2017 3,875,000,000 ندارد 685,390,625 359,648,438 196,777,344 142,486,979 115,341,797 99,054,688 سفارش فروش اقساطی پورشه باکستر S مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
پورشه ماکان 2017 4,850,000,000 ندارد 857,843,750 450,140,625 246,289,063 178,338,542 144,363,281 123,978,125 سفارش فروش اقساطی پورشه ماکان  مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
بی ام دابلیو X1 2017 2,175,000,000 ندارد 384,703,125 201,867,188 110,449,219 79,976,563 64,740,234 55,598,438 سفارش فروش اقساطی بی ام دابلیو  X1 مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
بی ام دابلیو X3 2017 2,450,000,000 ندارد 433,343,750 227,390,625 124,414,063 90,088,542 72,925,781 62,628,125 سفارش فروش اقساطی بی ام دابلیو  X3 مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
بی ام دابلیو X4 2017 3,200,000,000 ندارد 566,000,000 297,000,000 162,500,000 117,666,667 95,250,000 81,800,000 سفارش فروش اقساطی بی ام دابلیو X4 مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
بی ام دابلیو 530i 2017 3,475,000,000 ندارد 614,640,625 322,523,438 176,464,844 127,778,646 103,435,547 88,829,688 سفارش فروش اقساطی بی ام دابلیو ۵۳۰i مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
بی ام دابلیو 730Li 2017 4,950,000,000 ندارد 875,531,250 459,421,875 251,367,188 182,015,625 147,339,844 126,534,375 سفارش فروش اقساطی بی ام دابلیو ۷۳۰Liمدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
مرسدس بنز CLA45 2017 3,450,000,000 ندارد 610,218,750 320,203,125 175,195,313 126,859,375 102,691,406 88,190,625 سفارش فروش اقساطی مرسدس بنز CLA45 مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
مرسدس بنز E200 2017 3,525,000,000 ندارد 623,484,375 327,164,063 179,003,906 129,617,188 104,923,828 90,107,813 سفارش فروش اقساطی مرسدس بنز E200 مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
ولوو V40 2017 1,075,000,000 ندارد 190,140,625 99,773,438 54,589,844 39,528,646 31,998,047 27,479,688 سفارش فروش اقساطی ولوو V40 R-Design مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
ولوو XC60 2017 1,900,000,000 ندارد 336,062,500 176,343,750 96,484,375 69,864,583 56,554,688 48,568,750 سفارش فروش اقساطی ولوو XC60 R-Designمدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
ولوو XC90 2017 3,750,000,000 ندارد 663,281,250 348,046,875 190,429,688 137,890,625 111,621,094 95,859,375 سفارش فروش اقساطی ولوو XC90 R-Design مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
رنو تلیسمان E3 2017 1,125,000,000 ندارد 198,984,375 104,414,063 57,128,906 41,367,188 33,486,328 28,757,813 سفارش فروش اقساطی رنو تلیسمان E3 مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
رنو کپچر 2017 675,000,000 ندارد 119,390,625 62,648,438 34,277,344 24,820,313 20,091,797 17,254,688 سفارش فروش اقساطی رنو کپچر مدل۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
رنو داستر 2017 590,000,000 ندارد 104,356,250 54,759,375 29,960,938 21,694,792 17,561,719 15,081,875 سفارش فروش اقساطی رنو داستر مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
رنو کولیوس 2017 1,375,000,000 ندارد 243,203,125 127,617,188 69,824,219 50,559,896 40,927,734 35,148,438 سفارش فروش اقساطی رنو کولیوس مدل ۲۰۱۷ «طرح ویژه زمستان سرد»
نام خودرو سال ساخت پیش پرداخت اول پیش پرداخت دوم اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 24 ماهه اقساط 36 ماهه اقساط 48 ماهه اقساط 60 ماهه جزئیات و خرید
سانگ یانگ تیوولی 2017 630,000,000 ندارد 111,431,250 58,471,875 31,992,188 23,165,625 18,752,344 18,752,344 سفارش فروش اقساطی سانگ یانگ تیوولی مدل۲۰۱۷«طرح ویژه زمستان سرد»